• suomeksi
  • på svenska
  • in English

MEHILÄINEN NEO tel:+358104144888

PIHLAJALINNA      tel:+35810312178

Modern axelledskirurgi

Axelledskirurgin har under de senaste 10 åren upplevt en verklig revolution. Tidigare var axelledskirurgin öppen traditionell kirurgi där operationen utfördes via ett operationssår som gjordes i huden. Dessutom behöver musklerna ovanpå axelleden lösgöras i öppen kirurgi för att det ska gå att nå leden.
Titthålsoperationer har ersatt den traditionella öppna kirurgin som primär teknik vid behandling av axelleden. De största fördelarna med titthålsoperationer är precision och en teknik som ger så litet skador som möjligt på vävnaden. Titthålstekniken har skapat helt nya typer av ingrepp som har gjort ingreppen avsevärt enklare, effektivare och precisare än tidigare. Bra exempel är operationer som stabiliserar axelleden efter en urledvridning, s.k. Bankart.
Nackdelen är att teknikerna som behövs är komplicerade. Det tar åratal att lära sig tekniken för titthålsingrepp i axelleden och kräver omfattande träning för att man kan utföra alla ingrepp inom modern titthålskirurgi. Detta gäller självfallet även andra områden inom titthålskirurgi och har också lett till att allt fler kirurger fokuserar på ingrepp inom ett område: det finns axelleds-, fot- och knäkirurger. Detta är en vanlig trend ute i världen. Det bör dessutom noteras att den tekniska utvecklingen och kunskaperna inom områdena ökar i rasande takt. Specialiseringen på allt snävare sektorer går därför inte längre att undvika.

.