• suomeksi
  • på svenska
  • in English

MEHILÄINEN NEO tel:+358104144888

PIHLAJALINNA      tel:+35810312178

Vanliga frågor efter axeloperationer

Det är tillåtet att köra bil när stödförbandet är borttaget och det finns tillräcklig rörlighet och kontroll i axelleden. Du FÅR INTE köra före det. Korrigeringar och fixeringar som gjorts i axelleden tar sin tid att läka i vila och därför används stödförband. En annan viktig synvinkel är trafiksäkerheten: du ska kunna behärska bilen på normalt sätt.

När får jag gå i bastu och simma?

Du kan gå i bastu och simma när stygnen är borttagna. Orsaken är risken för bakterieinfektion. På huden och i svett finns en stor mängd bakterier och med rinnande svett kan bakterierna hamna under huden via stygnhålen. Dessutom kan vattnet du simmar i vara smutsigt.

När kan jag börja idrotta?

Det beror givetvis på grenen. Du kan börja spela schack genast. I allmänhet finns det en 3 månaders regel inom idrottskirurgin. Samma regel tillämpas i axelledskirurgi. Efter de flesta operationer behövs 3 månaders konvalescenstid innan det går att börja utöva den egna sportgrenen. Det tar förstås längre tid att komma i tävlings- eller matchform. Efter de flesta axelledsoperationer har jag uppmanat patienterna att undvika hängande, kulstötning, spjutkastning och liknande under ett halvt år. De korrigerade vävnaderna behöver få tillräckligt med tid för att läka och bli starka.

Hur lång sjukskrivning behövs?

Sjukledighetens längd beror på typen av arbete. Kontorsarbete kan ofta påbörjas till och med redan en månad efter operationen. För branscher som kräver att krafter i de övre extremiteterna används, till exempel lantbruksföretagare eller plåtslagare, är sjukledighetstiden ofta 3 månader.

Varför tillhålsoperation?

Titthålsoperationerna och tekniken som används i dem har utvecklats mycket snabbt de senaste åren. Vid titthålsoperationer kan vävnadsskador ses mycket skarpt och förstorade på bildskärm. Med titthålsinstrument och kameror går det att se mycket sådant som inte upptäcks i öppna operationer. Titthålsoperationer är precisa och eleganta och kirurgen behöver inte lösgöra muskler för att komma åt operationsområdet. Därmed går läkningen fortare. Så kallade flygplansskenor används inte vid titthålsoperationer. Det räcker med ett stödförband som tas bort ibland.

Läkning efter axeloperation och rörelsebegränsningstider

Användningsbegränsningar och användning av stödförband har att göra med senans läkningstid som är genetisk. Vid utvidgande operation i axelleden, akromioplastik, finns egentligen inga användningsbegränsningar eftersom varken senor eller vävnad sys eller fixeras. Det handlar endast om utvidgning och slipning av benkanten.

Efter att rotatorkuffsenan har sytts tar det 6 veckor innan senan har någorlunda draghållfasthet. Tills dess håller stygnen vävnadskanterna på plats så att de kan läka. Principen är precis densamma i ett hudsår som har sytts. Huden läker bara avsevärt fortare. Efter ungefär 4 veckor har den sydda senan redan läkt så bra att stödförbandet kan tas bort och överarmen försiktigt kan börja mobiliseras. Efter 6 veckor är rörelsen ledig. Om man börjar använda överarmen för tidigt kan det leda till att senan brister igen. Det handlar oftast om att stygnlänkarna skär av senmaterialet. Så kallade suturankare och suturer är mycket starka och ofta händer det att vävnaden ger efter. Därför är det viktigt att följa råden och användningsbegränsningarna du får.