Olkanivelvaivojen hoito; mistä on kysymys?

Usein kuulee kysyttävän, kuuluuko olkanivelvaivoja hoitaa operatiivisesti vai konservatiivisesti. Olkanivelvaivojen hoidossa tavoitteena on vaivan paraneminen. Operatiivinen tai konservatiivinen hoito eivät ole tasavertaisia vaihtoehtoja keskenään. Jos olkanivelvaiva on hoidettavissa konservatiivisin keinoin, tulee sen luonnollisesti olla ensisijainen hoitokeino. Toisaalta on olkanivelvaivoja, jotka vaativat parantuakseen leikkauksen. Olkanivelpotilas on lääkärin asiakas ja lääkärin tulee etsiä kutankin potilasta parhaiten palveleva hoitokeino. Huomioitava on myös se, että ammatti-urheilijan ja yli 50- vuotiaan toimistotyötä tekevän tavoitteet ja intressit ovat hyvin erilaisia.

Operatiiviseen hoitoon liittyy hyviä ja huonoja puolia. Se voi olla ainoa tapa saada nivel palautettua huippukuntoon. Jokainen leikkaus sisältää kuitenkin riskejä. Leikkauksiin liittyvistä riskeistä bakteeri- infektio on pahin. Se tulee useimmiten ennalta- arvaamatta ja voi pilata leikkaustuloksen. Potilaan kudos voi myös reagoida epäedullisella tavalla leikkaukseen, mikä johtaa paranemisen pitkittymiseen.

Tähystyskirurgiasssa ei ole varaosia. Kirurgin pitää tulla toimeen sillä kudosamateriaalilla, mitä käytettävissä on. Joskus tilannetta voi verrata risaisen sukan parsimiseen. Varaosia olkaniveleenkin toki on, mutta ne liittyvät tekonivelkirurgiaan eikä silloin enää puhuta urheilukirurgiasta. Kirurgisessa hoidossa hyvän teknisen suorituksen lisäksi tarvitaan aina biologian myötävaikuttamista, muuten ei paranemista tapahdu. Lopputulos riippuu myös lähtötilanteesta ja kudosten kyvystä toipua. Esimerkiksi kroonisen kiertäjäkalvosinrepeämän hoidossa ensimmäinen tavoite on päästa eroon kivusta. Vasta sen jälkeen tärkeysjärjestyksessä tulevat liikeratojen paraneminen ja voima.

Olkanivelen leikkaushoidossa paras lopputulos saadaan kirurgin kokemuksen, hyvän leikkaustekniikan ja modernien välineiden avulla. Ylivoimaisesti suurin osa potilaista saa operatiivisesta hoidosta erinomaisen avun kun vaivaa hoidetaan sille kuuluvalla tavalla.
 

Juha Ranne
Ortopedi, LT, olkapääkirurgi

MEHILÄINEN NEO

Joukahaisenkatu 6
20520 Turku, Finland

010 380 8080
0400 597 978
rannejuha@gmail.com

Yhteydeottolomake