• suomeksi
  • på svenska
  • in English

Kombinationer

I situationer när en eller flera avsevärda vävnadsskador konstateras på en gång kan det bli tvunget att använda kombinerade ingrepp så att leden kan stabiliseras. Ett typiskt exempel är bristning av främre labrum tillsammans med omfattande Hill-Sachs-skada bakom ledkulan. För att fixera främre labrum kan även s.k. Remplissage utföras för att neutralisera skadan. Om det även finns en fraktur i ledkapselns främre kant tillsammans en bristning av främre labrum kan det krävas en korrektion av området med bentransplantat, s.k. Latarjetoperation.
 

Eftervård av labrumoperationer

Stödförband ska användas i 4 veckor efter dessa operationer. Stödförbandet får tas bort vid tvättning och för övrigt behöver armbågsleden rätas ut och stretchas ibland. Med den opererade handen får patienten skriva, använda dator, laga mat osv. inom smärtgränsen på midjenivå.  Egentlig rehabilitering får ännu inte påbörjas. De tjocka förbanden tas bort ett par dagar efter operationen och ersätts med sårtejp. Därefter kan patienten duscha och tvätta sig normalt. Stygnen tas bort 10 dagar efter operationen. Kontroll hos opererande ortoped om 2–4 veckor för kontroll att återhämtningen har kommit igång bra. Fysioterapi påbörjas först därefter. Fram till och med 6 veckor ska rörelseomfången begränsas så att de suturerade bindvävsvallarna och ledbanden inte lossnar. Läkningen kräver således tid. Cirka 4 månader efter operationen kan patienten återuppta de flesta idrottsgrenar. Patienten bör hålla i minnet att återgången ska vara progressiv.