• suomeksi
  • på svenska
  • in English

Axelledsskador hos veteranidrottare

Amatör- och tävlingsidrott har blivit alltmer populära de senaste åren i alla åldersklasser. Grenar som har gynnats av idrottare i mogen ålder som till exempel golf, tennis och cykling har fått lämna plats för grenar som snowboard, maratonlopp och till och med downhillcykling.

Det har uppstått en ny generation av veteranidrottare som inte är redo att avstå från sina tidigare idrottsintressen ens när de har kommit upp i åren. Idrottarna i denna grupp har god fysisk kondition och höga ambitioner i sin motion. Därför är bl.a. idrottskadorna och problemen i axellederna till största delen likadana som hos unga idrottare.

Tidigare undersökningar visar att cirka 70 procent av veteranidrottarnas besvär är ansträngningsskador. I axelleden är dessa besvär frusen axel, inklämningssyndrom i axeln och artros. I dagens läge kommer olycksrelaterade skador i axellederna så som rotatorkuffrupturer, urledvridningar och frakturer sannolikt att öka.

Riktlinjerna för behandling är desamma som för unga idrottare. Målet är att om möjligt behandla besvären konservativt. Vid operativ behandling bör hänsyn tas till kvaliteten på vävnadsmaterialet. Veteranidrottarna är lika krävande som unga idrottare och det finns ingen åldersgräns för operativ behandling.

Ett bra exempel är materialet vi har samlat om 56 patienter som genomgick korrektiv operation av urledvridet nyckelben med sentransplantat. 20 procent av patienterna var över femtio år och 11 procent över sextio år. Veteranidrottarna är inte redo att låta sig besegras av sina idrottsskador trots att de inte längre är unga idrottare. Att vara femtio år i dag är något helt annat än för några årtionden sedan: en mental attitydförändring har skett. Livskvalitet värdesätts högre och där har motion och välbefinnande en stor betydelse.