• suomeksi
  • på svenska
  • in English

Latarjetoperation

En urledvridning av axelleden kan ibland vara så våldsam att det lossnar en bit av den beniga ledkapselns främre kant. Om detta behandlas korrekt och i tid läker det ofta utan stora problem och biten kan förbenas i läge. Ibland fäster dock inte benbiten i läge och ledkapselns nedre kant stödjer inte längre ledkulan. Samma problem kan utvecklas till följd av upprepade urledvridningar. Situationen kan jämföras med en golfboll och en tee utan kant: bollen faller av teen. Då räcker det inte med en mjukdelskorrektion för att stabilisera leden.

En modern lösning på det komplicerade tillståndet är en s.k. Latarjetoperation där det beniga korpnäbbsutskottet framför axelleden skärs av och transplanteras som stöd framför den skadade ledkapseln. Bicepssenan fäster i den transplanterade benbiten och fungerar som en dynamisk stabilisator och resultatet blir en stabil axelled. Ingreppet görs i narkos och titthålsoperation. Patienten får åka hem samma dag.

 

Fortsatt behandling efter operationen

Stödförband ska användas i 4 veckor. Stödförbandet får tas bort vid tvättning och för övrigt behöver armbågsleden rätas ut och stretchas ibland. Lätta rörelser i midjenivå är tillåtna. Fysioterapi ska påbörjas 4 veckor efter operationen. Återgång till arbetet sker om 2–3 månader beroende på arbete. Idrott kan återupptas om cirka 4–6 månader beroende på gren. Patienten bör hålla i minnet att ansträngningen ska ökas progressivt.