• suomeksi
  • på svenska
  • in English

Kastaraxel

Idrottare som gör kraftiga rörelser och kast över axelhöjd kan utveckla s.k. kastaraxel. Kaströrelsen kan bli smärtsam och svår. Vid upprepade häftiga kast kan främre kapseln börja bli uttänjd, vilket leder till för stor utåtrotation. I slutet av kastet kan det uppstå små bristningar av den bakre kapseln och detta leder till ärrbildning och förtjockning i den bakre kapseln. Detta kan i sin tur leda till stelhet i inåtrotationen. En uttänjd främre kapsel tillåter axelledskulan att rotera för mycket i början av kastet. Ledkulan kan då trycka på supraspinatussenans bakre del och i riktning mot bakre övre labrum. Detta leder till revor i strukturerna och smärta vid kast. Fenomenet benämns "internal impingement".

Behandling

Behandlingen inleds konservativt. Balansen och styrkan i skuldermusklerna förbättras och den bakre kapseln stretchas med fysioterapi. I komplicerade fall kan operativ behandling komma i fråga. Vid operativ behandling kan labrumskador korrigeras, ledkapseln balanseras och bakre kapseln frigöras. Behandlingen kan aldrig planeras schematiskt, utan måste vara mycket precis så att leden inte åtstramas för mycket. Av denna anledning rekommenderas konservativ behandling i första hand. Det har ingen betydelse om behandlingen är konservativ eller operativ, återhämtningen kräver ett uppehåll i kastsporten. Efter operativ behandling ska uppehåll göras i flera månader.

Eftervård

Stödförband ska användas i 4 veckor. Förbandet är försett med armhålskudde som håller överarmen i neutralläge vid kroppens sida.  Därmed hålls främre och bakre kapslarnas spändhet i balans. Stödförbandet får tas bort vid tvättning och för övrigt behöver armbågsleden rätas ut och stretchas ibland. Axeln kan beroende på smärta mobiliseras försiktigt i utåtrotation och inåtrotation och lätta rullningsrörelser kan utföras. Egentlig rehabilitering får ännu inte påbörjas. Kontroll hos opererande ortoped om 2–4 veckor för kontroll att återhämtningen har kommit igång bra. Fysioterapi inleds först cirka 8 veckor efter operationen för att ledkapseln inte ska ge efter allt för tidigt. Patienten kan återgå till tungt arbete efter cirka 4 månader och till idrott efter 6–12 månader. Rehabiliteringen får inte utföras slarvigt. Rörelsebegränsningar kan förekomma i flera månader.

När rörelseomfången har nått tillräckligt bra nivå ställs fokus på träning av muskelbalans och muskelstyrka. Efter operationen ska patienten i viss utsträckning återgå till konservativ behandling för att uppnå ett bestående behandlingsresultat.