• suomeksi
  • på svenska
  • in English

Urledvridning av nyckelbensleden (AC-luxation)

Urledvridning av nyckelbensänden sker ofta vid fall framåt på axeln. Skadan är mycket vanlig inom kontaktsporter eller cykelolyckor. Symtomen är plötslig smärta och svullnad av nyckelbensänden. I komplicerade fall kan nyckelbensänden spreta kraftigt uppåt och röra sig menligt i riktning framifrån bakåt vid axelrörelser. Oftast behandlas urledvridning av nyckelbenet konservativt. Även om nyckelbensänden har stigit uppåt i viss grad är resultatet bra om benänden stabiliseras på plats. Detta tar i regel cirka 2 månader.

Ett urledvridet nyckelben kan också vara ett avsevärt problem: det gör ont i nyckelbensänden, den rör sig på ett onormalt sätt och bl.a. pressrörelser kan vara omöjliga. Ibland kan det bli tvunget att fixera en urledvriden AC-led med operation. De senaste åren har det kommit flera bra operationstekniker för att behandla problemet.

Inom modern operationsteknik görs fixeringen som titthålsingrepp i narkos och patienten skrivs ut samma dag. Vid titthålsoperationer är tekniken betydligt mer precisa, patienten återhämtar sig snabbare och ärren efter operationen är mindre. Som sentransplantat kan den s.k. Hamstring-senan från bakre låren användas. Dessa operationer görs bl.a. på ishockeyspelare, tyngdlyftare samt på personer som rör sig mycket eller utför fysiskt tungt arbete. Resultaten har varit bra och patienterna har återgått till motion och arbete i full utsträckning.

Eftervård

Stödförband ska användas i 4 veckor. Stödförbandet får tas bort vid tvättning och för övrigt behöver armbågsleden rätas ut och stretchas ibland. Egentlig rehabilitering får ännu inte påbörjas. Fysioterapi ska påbörjas 8 veckor efter operationen. Återgång till arbetet sker om 2–3 månader beroende på arbete. Idrott kan återupptas om cirka 4–6 månader beroende på gren. Patienten bör hålla i minnet att ansträngningen ska ökas progressivt.