• suomeksi
  • på svenska
  • in English

Problem i bicepsmuskeln

Bristning av bicepsmuskeln

Bicepsmuskeln har två senor i övre delen. Den så kallade korta senan löper från korpnäbbsutskottet framför axelleden och är biceps huvudsena. Den andra, den s.k. långa senan, löper från den övre delen av ledkulan i axelledel via en komplicerad genomföring genom rotatorkuffen till överarmen. Den långa senan är i vissa avseenden en hjälpsena och orsakar ofta problem och kan brista spontant.

Den långa bicepssenan kan i samband med problem i rotatorkuffen få revor, gå av och slinta på fel plats framför leden. Biceps kan brista även vid liten ansträngning när senan är tendinotisk, dvs. kroniskt inflammerad. Smärta känns i övre delen av överarmen och bicepsmuskelns "bula" flyttar sig neråt och bildar en s.k. Karl Alfred-biceps.

Behandlingen av spontan bristning av den långa bicepssenan är konservativ, dvs. inte operativ. Muskeln kan särskilt i tidigt stadium krampa. Så småningom försvinner dock krampbenägenheten oftast. När den långa senan har brustit förlorar muskeln en del av sin styrka. Det beror dock mycket på utgångsläget hur stor den faktiska styrkeförlusten är. Muskelrehabilitering återställer styrkan bra. Det anses att bristning ger relativt liten skada.

Behandling av skadad bicepssena

Vid axelledskirurgi står man ibland inför en situation där den långa bicepssenan är skadad. Hos unga patienter har detta ofta ett samband med SLAP-bristningar. Det finns två behandlingsalternativ: antingen sys bicepssenan med olika metoder fast i sin riktning i axelbenet eller så skärs bicepssenan av och får dra ihop sig. Oftast sys senan fast på unga, fysiskt aktiva patienter. Fördelen med avskärning är att problemen på grund av den skadade senan försvinner snabbt. Båda metoderna är allmänt accepterade sätt att behandla en smärtande bicepssena och ortopeden bör i respektive situation välja det lämpligaste alternativet för patienten.

Fortsatt behandling efter fixering av bicepssenan

Stödförband ska användas i 4 veckor. Lätta rörelser i midjenivå är tillåtna. Fysioterapi ska påbörjas 4–6 veckor efter operationen. Återgång till arbetet sker om 2–3 månader beroende på arbete. Idrott kan återupptas om cirka 4–6 månader beroende på gren. Patienten bör hålla i minnet att ansträngningen ska ökas progressivt