• suomeksi
  • på svenska
  • in English

Överrörlig axelled

Överrörlig axelled är ett mycket vanligt fenomen. För idrottare inom vissa grenar är överrörlig axelled typiskt och normalt. Ibland kan överrörlighet trots allt orsaka smärta och klickljud och då kan tillståndet inte längre anses normalt. Fenomenet benämns instabilitet. Instabilitet kan leda till ett stort antal problem och det går inte längre att lita på axelleden. Orsaken kan vara medfödd slapphet i ledbanden och stor ledkapsel.

Behandlingen är i princip konservativ. Om de passiva stödelementen i axelleden (ledbanden och ledkapseln) är slappa ska aktiviteten i de aktiva stödelementen i axeln (musklerna) effektiveras. Styrkan och balansen i axelledens muskler bör förbättras med muskelrehabilitering. Rehabiliteringen ska pågå i flera månader för bestående resultat.

Om det trots allt verkar som om muskelrehabiliteringen inte leder till önskat resultat, stabilisering av leden, kan operativ behandling komma i fråga. Vid operativ behandling åtstramas ledkapseln i axelleden framifrån och bakifrån och ledutrymmet förminskas. Tekniskt påminner ingreppet om labrumoperation. Ett problem vid operationen är att ledkapseln har en benägenhet att bli slapp igen. Därför är ett rehabiliteringsprotokoll efter operationen ytterst viktigt.

Eftervård

Eftervården skiljer sig något från andra axelledsoperationer. Stödförband ska användas i 6 veckor. Förbandet är försett med armhålskudde som håller överarmen i neutralläge vid kroppens sida. Därmed hålls främre och bakre kapslarnas spändhet i balans. Stödförbandet får tas bort vid tvättning och för övrigt behöver armbågsleden rätas ut och stretchas ibland. Axeln kan beroende på smärta mobiliseras försiktigt i utåtrotation och inåtrotation och lätta rullningsrörelser kan utföras. Egentlig träning får ännu inte påbörjas. Kontroll hos opererande ortoped om 2–4 veckor för kontroll att återhämtningen har kommit igång bra. Fysioterapi inleds först cirka 8 veckor efter operationen för att ledkapseln inte ska ge efter allt för tidigt. Patienten kan återgå till tungt arbete efter cirka 4 månader och till idrott efter 6–12 månader. Rehabiliteringen får inte utföras slarvigt och rörelsebegränsningar kan förekomma i flera månader.

När rörelseomfången har nått tillräckligt bra nivå ställs fokus på träning av muskelbalans och muskelstyrka. Efter operationen ska patienten i viss utsträckning återgå till konservativ behandling för att uppnå ett bestående behandlingsresultat.