• suomeksi
  • på svenska
  • in English

Urledvridning av axelleden och bristningar av labrum (broskläppen)

Axelleden kan gå ur led till följd av ett svårt fall eller en sammanstötning. Urledvridningar av axelleden inträffar ofta inom idrotten. Det vanligaste är att leden faller ner framåt. Ofta krävs det stark smärtlindring eller narkos för att återföra (reponera) leden i läge. En våldsam urledvridning river loss bindvävsvallen runt ledkulan ur ledgropen av ben. I broskvallen fäster ledband som håller ledkulan på plats. När detta system lossnar och förslappas kan ledkulan inte längre hållas stadigt på plats. Axelleden gör ont, det är svårt att röra den och leden kan lätt gå ur led igen. Bakom ledkulan kan det även uppstå en s.k. Hill-Sachs-skada som kan försvåra behandlingen av leden.

 

Behandling

När en axelled har gått ur led första gången kan behandlingen vara konservativ. Det traditionella sättet är stödförband i 2 veckor. I bästa fall läker bindvävsringen runt axelledkapseln och ledbanden i läge och axelleden blir återställd. Det är emellertid inte alltid det går så. Sannolikheten för att den första urledvridningen återkommer är stor. Inom modern behandling görs magnetkameraundersökning med kontrastmedel av urledvridna axelleder. Om den visar avsevärda skador i vävnad som stödjer axelleden kommer operativ behandling i fråga.