• suomeksi
  • på svenska
  • in English

Förslitning i glenohumeralleden

Med artros i glenohumeralleden avses förslitning i axelns "stora led". Oftast uppkommer artrosen liksom andra ledförslitningar i mogen ålder. Ibland kan artrosen emellertid drabba även yngre patienter. Orsaken till tidig ledförslitning kan vara tungt fysiskt arbete, tung idrott och skador. Upprepade urledvridningar av axelleden kan även orsaka ledförslitning. Långvarig kronisk bristning av rotatorkuffen leder till ett tillstånd som kallas kuffartropati där axelleden gradvis försämras och leden drabbas av artros. Förslitning i axelleden kan oftast tolereras bättre än förslitning i knäna eller höfterna eftersom kroppsvikten inte vilar på axelleden.

Behandling

Behandlingen inleds oftast konservativt med fysioterapi och smärtbehandling. Om situationen förvärras kan kirurgisk behandling komma i fråga. Titthålsingrepp kan från fall till fall övervägas hos mycket unga patienter. Tillhålskirurgi är dock ingen läkande behandling mot ledförslitning. Den mest effektiva operativa behandlingen vid symtomgivande ledförslitning är ledprotes