• suomeksi
  • på svenska
  • in English

Bristning av rotatorkuffen (rotatorkuffruptur)

Bristningar av rotatorkuffen är vanliga problem i axellederna. Med rotatorkuffen avses ett system av muskelsenor som omger axelledkulan och rör den i olika riktningar. Senorna är förenade med varandra med en tunn ledkapselhinna som kallas rotatorkuff. En bristning av rotatorkuffen kan uppkomma efter ett olycksfall eller uppstå genom gradvis skavning när en inklämning förvärras. Oftast uppstår bristningen i den s.k. supraspinatussenan. Supraspinatussenan lyfter axeln uppåt från sidan och snett framifrån.

Symtom

De klassiska symtomen på bristning av rotatorkuffen är smärtsamma rörelsebegränsningar i axelleden samt värk på natten. Särskilt att lyfta överarmen över skuldernivå kan vara svårt. Om bristningen av rotatorkuffen är stor kan det vara omöjligt att lyfta överarmen i sidled. Senorna i rotatorkuffen är platta och breda. Oftast handlar det om en partiell senbristning och därför är rörelse trots allt någorlunda möjlig. Senorna består av två lager: det inre lagret och det yttre lagret. Även partiella bristningar i endera lagret orsakar smärta och besvär. Även dessa bristningar kan kräva behandling.

Behandling

Små partiella senbristningar kan läka med konservativ behandling. Stora bristningar kräver ofta operationsbehandling. Den brustna senan sys fast igen på axelledkulans yta med suturankare. Suturankarna är skruvar av titan eller resorberbara material med starka suturer fästade i dem. Den brustna senan sys fast igen på benets yta med suturerna. Slipning av skulderbladsutskottet (akromioplastik) görs även ofta så att benkanten inte ska skava mot det suturerade området. Operationstiden för en titthålsoperation av rotatorkuffen är ca 45–60 minuter.

I vissa situationer görs ett övervägande om det går eller lönar sig att behandla med operation. Om det handlar om en sena som har varit brusten en lång tid kan den vara i så dålig form och så skör att det inte längre går att sy fast den igen. I så fall kan man sätta in fysioterapi och nödvändig smärtmedicinering. Ibland kan en "rengöringsoperation" prövas där skulderbladsutskottet slipas och ärrvävnad avlägsnas för att vidga axelleden. Oftast hjälper detta mot smärtsymtomen. Rörligheten i axelleden återställer den givetvis inte.

Fortsatt behandling efter operationen

Stödförband ska användas i 4 veckor. Stödförbandet får tas bort vid tvättning och för övrigt behöver armbågsleden rätas ut och stretchas ibland. Lätta rörelser i midjenivå är tillåtna. Fysioterapi ska påbörjas 4 veckor efter operationen. Återgång till arbetet sker om 2–3 månader beroende på arbete. Idrott kan återupptas om cirka 4–6 månader beroende på gren. Patienten bör hålla i minnet att ansträngningen ska ökas progressivt.